Diensten


Teamontwikkeling

Hoe werk je aan eenheid en vitale samenwerking in je team? Wouter Craandijk begeleidt teams en hun managers. Naar inzicht in de teamkwaliteit en de kracht van individuele teamgenoten. En naar gericht samen werken aan de toekomst van de organisatie.

lees verder

Organisatieontwikkeling

Hoe breng je je organisatie verder? De basis voor veerkracht en succes ligt in gedeelde ambities. Samen werken aan een professionele organisatie waar medewerkers vanuit plezier en betrokkenheid resultaten bereiken. Wouter Craandijk biedt een aanpak op maat; van individuele begeleiding en coaching tot managementteam sessies.

lees verder

Persoonlijk leiderschap

Wil jij sturing geven aan je eigen leven? Inspirerend zijn voor je omgeving? Wouter Craandijk coacht je in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanuit innerlijke rust, zelfinzicht en helderheid over je doelen werk je aan persoonlijk leiderschap.

lees verder

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is essentieel wanneer je

 • betere resultaten wilt behalen in je organisatie
 • de samenwerking in je team wilt versterken
 • na een organisatieverandering nieuwe samenhang en richting wil geven aan teams
 • wilt werken met de juiste mensen op de juiste plek
 • de werksfeer en het onderlinge vertrouwen wilt verbeteren.


Werken aan
teamontwikkeling

Teamontwikkeling draagt bij aan effectieve en veerkrachtige teams, waarin met vertrouwen samen wordt gewerkt. In een sterk team zijn samenwerking en resultaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist in deze verbinding ligt de grootste uitdaging. Hoe zorg je er als teamleider of manager voor dat jouw teamleden elkaar weten te vinden en versterken? Dat er voldoende vertrouwen, verbinding en betrokkenheid is om echt samen te werken en de teamprestatie centraal te stellen? Teamontwikkeling maakt mensen en organisaties sterker.


Werken aan
teamontwikkeling met Wouter Craandijk

Werken aan jezelf geeft kracht en inspiratie. Wouter Craandijk helpt je op je weg naar persoonlijk leiderschap. Hij begeleidt in je zoektocht naar nieuwe perspectieven in werk en leven. Hij nodigt je uit contact te maken met je gevoel en de stilte in jezelf. Je wordt uitgedaagd om, naast je talenten en competenties, ook je schaduwkanten onder ogen te zien. Daarbij stelt Wouter Craandijk de juiste -kritische- vragen en coacht je op weg naar zelfinzicht, (zelf) vertrouwen en daadkracht. Zodat jij de stappen kunt zetten die nodig zijn om vooruit te komen.

Ik wil werken aan teamontwikkeling


Organisatieontwikkeling

Waarom werken aan organisatieontwikkeling?

 • je wilt jouw organisatie naar betere prestaties leiden
 • inspelen op veranderende klantwensen is een must
 • je wilt medewerkers en teams meenemen in de ambities van de organisatie
 • er is behoefte aan vertrouwen in de organisatie en in elkaar


Werken aan organisatieontwikkeling

De basis voor een (veer)krachtige en gezonde organisatie ligt in een vitale amenwerking. Waar de bereidheid is om samen geïnspireerd aan organisatiedoelen te werken. En waar het beste uit de organisatie en het mooiste uit medewerkers wordt gehaald. Werken aan organisatieontwikkeling brengt helderheid in de competenties en ambities van het bedrijf. Vanuit dit inzicht kunnen stappen worden gezet; naar focus, impact en resultaten.


Werken aan organisatieontwikkeling met Wouter Craandijk

Wouter Craandijk kijkt met de mensen in de organisatie naar de essentie van het bedrijf. Wat zijn onze verlangens en ambities? Doen we datgene waar we voor staan en goed in zijn? Wat is er nodig om de kracht van de organisatie te versterken? Welke keuzes gaan we daarin maken? Wouter Craandijk laat zien en ervaren hoe medewerkers in beweging komen en de organisatie vooruit kan.

Ik wil meer weten over organisatieontwikkeling


Persoonlijk leiderschap

Waarom werken aan persoonlijk leiderschap?

 • je zoekt de balans tussen werk en privé
 • je wilt zinvol invulling geven aan je verdere loopbaan
 • je wilt daadkrachtig en effectief zijn in je werk
 • je wilt op een gezonde manier omgaan met stress en werkdruk
 • je bent graag een inspirerend voorbeeld voor je team


Werken aan persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap biedt inzicht in jezelf en regie over je eigen leven. Vanuit innerlijke rust en zelfvertrouwen ben je in staat daadkrachtig en authentiek te zijn. Je durft je eigen keuzes te maken omdat je vertrouwt op jouw kracht, drijfveren en intuïtie. Hierdoor kun je je aandacht richten op wat belangrijk is voor jou en het beste uit jezelf halen. Persoonlijk leiderschap maakt je ook effectiever in je gedrag naar anderen. Je hebt impact, vanuit sterke persoonlijke visie, innerlijke kracht en overtuiging.


Werken aan persoonlijk leiderschap met Wouter Craandijk

Werken aan jezelf geeft inspiratie, focus en betekenis. Aan de hand van zijn 4 stappenmodel begeleidt Wouter Craandijk je in je zoektocht naar nieuwe perspectieven in werk en leven. Hij nodigt je uit contact te maken met je gevoel en de stilte in jezelf. Je wordt uitgedaagd om, naast je talenten en competenties, ook je schaduwkanten onder ogen te zien. Daarbij stelt Wouter Craandijk de juiste -kritische- vragen en coacht je op weg naar zelfinzicht, (zelf) vertrouwen en daadkracht. Zodat jij de stappen kunt zetten die nodig zijn om vooruit te komen.


De hei op - Op weg naar natuurlijk inzicht

Wouter Craandijk gaat graag met teams, managementteam- en directieteamleden de natuur in en biedt daarin een aanbod op maat. Van stiltewandelingen tot intensieve wandeltrajecten. Mensen komen letterlijk in beweging en worden uitgedaagd om werkelijk contact te maken. Met de natuur, met zichzelf en met elkaar.

Ik wil meer weten over de hei op met Wouter


Klanten - De oplossingen zie je nu zo voor je

 • ABN Amro
 • Ahold
 • Ajilon/Adecco
 • Alfa Accountants en Adviseurs
 • Annatommie medisch centrum
 • Apollo Verhuizingen
 • Astellas Europe BV
 • BCD Travel
 • De Nederlandse Bank
 • De Vries Juristen
 • Holleman FM
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Houthoff Buruma
 • Hulshoff Verhuizingen
 • In-Venture
 • ITIP Opleidingen
 • Koninklijke Philips
 • LaComm Media
 • Leap, The Innovation Agency
 • LeasePlan
 • Museum Volkenkunde
 • Osira Amstelring
 • Provincie Noord Brabant
 • Rabobank Nederland
 • Rijksmuseum van Oudheden
 • Studio Bassa
 • Van Voskuilen Woudenberg b.v.
 • Vlotweg Verhuizingen
 • Young Capital

Ik wil meer weten over de klanten van Wouter


Werken met - Wouter Craandijk

Zo werkt Wouter Craandijk
In het werken aan ontwikkeling van organisaties, teams en individuen gaat het erom inzicht te krijgen in wie we zijn, wat we willen en waar onze kracht ligt. Als onze doelen helder zijn, en er is wederzijds vertrouwen, kunnen we samen werken aan een gedeelde ambitie.

Ik geloof in ervaringsgericht werken. Je leert door te doen, door het ervaren van je interne proces; wat gebeurt er in de interactie met anderen, welke weerstand ervaar je, hoe maak je werkelijk contact? Om mensen in verbinding te brengen met zichzelf en elkaar maak ik gebruik van uiteenlopende methoden en technieken, waaronder NLP , oplossingsgerichte coaching, bio energetisch werk, mediation, systemisch werken en gedrags- en drijfverenanalyses volgens de DISC-methode.

Ik wil meer weten over werken met Wouter Craandijk