Zo werkt Wouter Craandijk

In het werken aan ontwikkeling van organisaties, teams en individuen gaat het erom inzicht te krijgen in wie we zijn, wat we willen en waar onze kracht ligt. Als onze doelen helder zijn, en er is wederzijds vertrouwen, kunnen we samen werken aan een gedeelde ambitie.

Ik geloof in ervaringsgericht werken. Je leert door te doen, door het ervaren van je interne proces; wat gebeurt er in de interactie met anderen, welke weerstand ervaar je, hoe maak je werkelijk contact? Om mensen in verbinding te brengen met zichzelf en elkaar maak ik gebruik van uiteenlopende methoden en technieken, waaronder NLP , oplossingsgerichte coaching, bio energetisch werk, mediation, systemisch werken en gedrags- en drijfverenanalyses volgens de DISC-methode.

Ik ben gespecialiseerd in familieopstellingen.