Familieopstellingen

Heel de mens, familieopstellingen als weg naar heling

Ieder mens ervaart in zijn of haar leven soms pijnlijke momenten. De kleine momenten overkom je vaak goed. Echter sommige negatieve ervaringen zijn zo sterk dat je reactie vanuit je overlevingsmechanisme bepalend is geworden voor hoe je in het leven bent gaan staan. Je overlevingsmechanisme redt je dan, maar het kan ook zo krachtig zijn dat je er niet meer los van komt terwijl de aanleiding al voorbij is. Ook kunnen hierdoor patronen ontstaan die je nu niet meer helpen en waar je last van hebt.

Zo kun je ook dat wat je (onbewust) meemaakt in je gezin van herkomst ervaren als een appél aan je om op een bepaalde manier te reageren. Je wordt rebels, past je aan of je verdwijnt naar de achtergrond. Of het familiesysteem neemt jou in dienst om iets wat scheef was in balans te brengen. Een andere mogelijkheid is dat je je eigen plek binnen het familiesysteem onbewust verlaat en de plek inneemt van een ander. Bijvoorbeeld van een vader of moeder, een broer, zus, oom of tante.

Een familieopstelling brengt inzicht in de dynamieken binnen je familiesysteem. Dat kan gaan over de relatie met je ouders, broer, zus, grootouders, oom of tante, maar ook verder weggelegen. Taboes, verdringingen, daderschap, slachtofferschap, het dragen van lasten en ervaren van gemis en verdriet. De aanleiding van het doen van een familieopstelling kan zijn: bepaald gedrag van jezelf waar je last van hebt, een ziekte waarmee je worstelt, iets waar je telkens tegenaan loopt in relaties of bij jezelf.

Een familieopstelling geeft inzicht op diep menselijk niveau. Op zielsniveau. Hierdoor kan verbonden worden wat erbij hoort. Erkend en geëerd worden wat eer verdiende. Geheeld worden wat verbroken was. Het zorgt in algemene zin dat de energie in het familiesysteem, waar jij deel vanuit maakt, weer gaat stromen. Hierdoor is het mogelijk weer volledig deel te nemen aan het leven. Je over te geven aan het leven. Jouw leven. En de magie ervan.

Familieopstellingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Door middel van een individuele systemische coachsessie of een groepssessie waarbij representanten je familieleden, aspecten van jezelf, of thema’s en oorzaken waar je last van hebt verbeelden. Waar je ook voor kiest het geeft altijd inzicht in jouw situatie en je vraag op een dieper niveau. Vanuit respect, eerbied en dankbaarheid voor alles wat zich toont.

Vraagsteller of representant

Deelnemen aan een familieopstelling kan als vraagsteller of representant. Als vraagsteller breng je een eigen vraag of thema in waar je last van hebt. Of van iets waar je tegenaan loopt in je leven. Als representant neem je de plek in van een familielid van de vraagsteller of een bepaalde entiteit zoals de oorzaak van ziekte, een thema of aspect van iemand. Het komt regelmatig voor dat je eigen stukken of thema’s geraakt worden. De rol die je aanneemt is immers niet voor niets. Meestal resoneert er iets mee. Dan is het de vraag of het van de ander of van jou is. Inzicht hierin kan leiden tot een gevoel van diepe opluchting en verlichting.

Agenda:

Maandag 27 mei
Dinsdag 25 juni

Van 14.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. De bijdrage in de kosten zijn €15 als representant en €50 als vraagsteller. Of wat je wilt en kunt missen. Locatie: Ohana Well Being Centre, Zutphensestraat 177G, Brummen.

Naast groepssessies zijn ook individuele sessies mogelijk. De investering in een systemische coachsessie kost €150,– (ex BTW) per sessie. Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Gewerkt wordt met vloerankers, symbolen en voorwerpen of met een opstelling-in-the-mind.

Tweedaagse Introductie Familieopstellingen Zondag 9 en 16 juni 2024
Van 10.00 uur tot 16.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur
Centrum Volledig Leven, Hanzeweg 6, Zutphen

De huidige tijd is roerig en interessant. Net als het leven zelf. Het brengt naast vele openbaringen en ontwikkelingen ook onzekerheden met zich mee. Het dwingt ons tot nadenken en tot meer zelfbewustzijn om de juiste respons te geven op wat zich aandient en beïnvloedt. Daarbij hoort ook de vraag welke invloed familie en voorouders spelen bij jouw eigen ontwikkeling en de keuzes die je maakt in leven en werk. Een familieopstelling legt diepere verbanden bloot binnen het eigen familiesysteem. Het biedt ruimte voor verbinding en erkenning op zowel menselijk niveau als zielsniveau. En heeft mede daardoor een sterk helende kracht. Ook geeft het dieper inzicht in wat ontbrak binnen de familie, of wat soms onmogelijk was. En het laat je je plek in het familiesysteem hervinden en werkelijk innemen.

Wat: Tijdens de twee dagen wordt inzicht gegeven in wat familieopstellingen zijn; in de dynamieken en wetmatigheden; de 3 verschillende gewetens van het familiesysteem; de invloed van ordening; de balans tussen geven en nemen; de ouder/kind-relatie; het dader- en slachtofferschap; je eigen plek in het familiesysteem en of je op die plek vrij of belast bent. Verder worden diverse manieren van opstellen toegelicht. Natuurlijk worden ook opstellingen gedaan waarbij de deelnemers representant zijn. In klein oefenverband ga je zelf aan de slag met systemische vragen. En kun je allerlei vragen stellen over jouw eigen familie van herkomst.

Voor wie: De tweedaagse is voor iedereen die meer wil weten over de achtergrond, vormen en principes van familieopstellingen en hoe die kunnen doorwerken in de eigen situatie. Ervaring met familie-opstellingen is niet vereist. De dagen zijn ook geschikt voor degenen die al bekend zijn met opstellingen.

Kosten tweedaagse: € 175,– inclusief koffie/thee/lekkers tussendoor, en exclusief lunch (zelf meenemen). Aanmelden kan via email wouter@craandijk.nl of telefonisch 06-50276654. Annuleren kan tot 1 week van te voren, daarna wordt 50% in rekening gebracht. De kosten zijn bewust gering gehouden om iedereen de mogelijkheid te geven deel te nemen.

Organisatie opstellingen

Organisaties vormen een eigen systeem. Wanneer we het hebben over organisatieopstellingen dan wordt met behulp van representanten het systeem als geheel, de relatie tussen het geheel en een deel, of de relatie tussen de delen opgesteld. De opstelling geeft inzichten in de dynamieken die zich voordoen in het levende systeem. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over het als organisatie verlaten van de oorspronkelijke ontstaansreden, besmette plekken van met ruzie vertrokken werknemers/managers, ongeziene invloeden van buitenaf, oorzaken van stagnatie in ontwikkeling, ontbreken van focus in teams.

Bij familiebedrijven kunnen systemische organisatievragen door systemische familievraagstukken heen lopen.

Door systemische vragen te stellen in mijn werk als trainer/begeleider van teams wordt al veel inzicht gegeven. Aansluitend kan een opstelling met representanten worden opgesteld. Representanten voor de opstelling zijn niet de eigen teamleden, maar worden van buiten het systeem ingehuurd.

Eigen ervaring met opstellingen

Het ondergaan van familieopstellingen, en het volgen van de opleidingen Familieopstellingen en Organisatieopstellingen, heeft mij veel gebracht. Veel meer dan ik vooraf kon bedenken. De ervaringen ermee zijn diepgaand, soms confronterend en vooral helend geweest. Het heeft ook telkens iets magisch gehad.

Door de opstelling zelf, de bewegingen die zich toonden en de woorden die werden gesproken werd ik tot in mijn ziel geraakt. Het heeft mijn leven in veel opzichten positief veranderd. Zo heb ik meer balans in mijzelf gevonden door na ruim 50 jaar weer contact met familieleden uit mijn afgescheiden vaderslijn op te nemen. Ook heb ik innerlijke angsten, verantwoordelijkheden en schuldgevoelens die niet van mij waren werkelijk los kunnen laten. Met eerbied en dankbaarheid voor het goede ervan.

Familieopstellingen heeft mij duidelijk gemaakt wat mijn eigen plek is in het familiesysteem. Wat ik daar te doen heb en hoe ik, vanuit wie ik ben, mijn plek invulling kan geven. Zo kom ik uit een gezin van medisch specialisten waarbij ik het buitenbeentje was dat rechten ging studeren. Nu ben ik naast trainer/coach/begeleider voor teams ook opsteller van familie- en organisatiesystemen met als doel mensen te begeleiden bij het helen van hun trauma’s. Op deze manier lever ik een bijdrage aan het helen van de mens en de maatschappij die we met elkaar zijn en vormgeven.